301040 وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِینَ لَیْلَةً...

و با موسى 30 شب وعده گذاشتیم و آن را با 10 شب تکمیل نمودیم به این ترتیب میعاد پروردگارش 40 شب تمام شد... اعراف142


چهارشنبه 18 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 02:28

692. توصیف خدا


هنگامی که یک انسان به ستایش خدا می پردازد، او را به گونه ای در ذهن تصویر می کند که گمان دارد مناسب اوست. خدای تخیلاتش، هم اکنون با اوست. حتی زمانی که ما خدایی عاری از صورت و صفت را نیایش می کنیم، باز هم در حقیقت برایش صفاتی قائل می شویم و صفات، خود صورت و شکل هستند. اصولا توصیف خدا با توسل به کلمات ناشدنی است. ما موجودات فانی، به ناچار و از سر ضرورت، به تصورات و تخیلات خود وابسته هستیم که گاه موجب ارتقای ماست و گاه باعث سقوطمان. صفاتی که ما با خلوص نیت و انگیزه ای پاک به خدا نسبت می دهیم، برای خود ما حقیقی هستند، ولی به طور ذاتی وهم و گمان اند چرا که هر تلاشی برای توصیف او ناکام می ماند.


نور نور چشم خود نور دل است          نور چشم از نور دلها حاصل است‏

باز نور نور دل نور خداست                 کاو ز نور عقل و حس پاک و جداست‏

شب نبد نورى ندیدى رنگها                پس به ضد نور پیدا شد ترا

دیدن نور است آن گه دید رنگ             وین به ضد نور دانى بى‏درنگ‏

رنج و غم را حق پى آن آفرید              تا بدین ضد خوش دلى آید پدید

پس نهانیها به ضد پیدا شود               چون که حق را نیست ضد پنهان بود

که نظر بر نور بود آن گه به رنگ            ضد به ضد پیدا بود چون روم و زنگ‏

پس به ضد نور دانستى تو نور             ضد ضد را مى‏نماید در صدور

نور حق را نیست ضدى در وجود          تا به ضد او را توان پیدا نمود

لاجرم أبصارنا لا تدرکه                        و هو یدرک بین تو از موسى و که‏


ابزار امتیاز دهی