301040 وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِینَ لَیْلَةً...

و با موسى 30 شب وعده گذاشتیم و آن را با 10 شب تکمیل نمودیم به این ترتیب میعاد پروردگارش 40 شب تمام شد... اعراف142


نباید تصور شود که در تاریخ اسلام نقش مهمی نداشتند. بر اساس تواریخ حتی در بعضی اوقات که مردها حمایت کامل از حضرت رسول نداشتند (مانند صلح حدیبیه) زنان از او حمایت می کردند. به صورت خاص، این نوشتار مربوط به نقش زنان در جنگ های زمان پیامبر دارد. در این جا یک لیست از کارهایی که زنان انجام می دادند ارائه می شود. برای هر یک از موارد موجود در لیست نمونه های تاریخی و منابع موثق وجود دارد.

زنان نقش زیادی در تدارکات و امداد لشکر اسلامی داشتند. من جمله:

* آنان برای جنگجویان غذا تهیه می کردند

* تشنه ها را سیراب می کردند و مشک ها را بر دوش خود می گذشاتند تا به لشکریان جنگجو در میدان جنگ برسانند

* زخم مجروحان را با سوزاندن عصب و جای جراحت و قرار دادن حصیر سوخته بر روی آن مداوا می کردند

* در انتقال مجروحان به مکان های خاص مانند مساجد همکاری داشتند

* نقش آن ها در روحیه دادن و تشویق کردن جنگجویان مهم بود

* آنان فراریان را به جنگ باز می گرداندند

* لباس ها و مشک های پاره را دوخته و تعمیر می کردند

* فرماندگان جنگی با زنان مشورت می کردند

* از اسلحه ها و ساز و برگ های جنگی حفاظت و نگهداری می کردند

* در هنگام اضطرار در میدان جنگ اسلحه به دست گرفته و شرکت می کردند

پس نباید تصور کرد که زن ها در اسلام موجوداتی منفعل و خانه نشین هستند. نص صریح تاریخ به روشنی نشان می دهد که اسلام برای زن ها نقش های گوناگون اجتماعی در نظر گرفته و آنان را در مسائل اجتماعی مشارکت می داده است. 


منبع: مدیریت نظامی در نبردهای پیامبر، دکتر محمد ضاهروتر، ترجمه دکتر اصغر قائدان، انتشارات صریر، ص321-323

برچسب‌ها: اسلام، تاریخ، زن، جنگ


ابزار امتیاز دهی